Menu

hôm nay

Trao đổi trực tuyến

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hân hạnh chào đón

  0 khách và 0 thành viên

  Mẫu đăng ký chữ ký và con dấu

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Hải Nam (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:44' 27-03-2012
  Dung lượng: 36.5 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT SÌN HỒ
  TRƯỜNG TH PÚ ĐAO

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: ...................................
  V/v giới thiệu mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh
  
  Pú Đao, ngày 9 tháng 03 năm 2012
  
  
  VĂN BẢN GIỚI THIỆU MẪU CHỮ KÝ, CON DẤU VÀ CHỨC DANH

  Kính gửi: - Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
  Thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, Trường TH Pú Đao thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu xin giới thiệu:
  Mẫu con dấu:
  Mẫu con dấu
  Tên cơ quan/ đơnvị
  
  
  Trường tiểu học Pú Đao

  
  Mẫu chữ ký, chức danh:
  TT
  Người có thẩm quyền và chữ ký
  Chưc danh
  
  1
  Họ và tên: Trần Thị Then
  Hiệu trưởng
  
  
  Chữ ký  Chữ ký
  Chữ ký
  
  
  2
  Họ và tên: Tống Thị Thanh Nương
  Phó Hiệu trưởng
  
  
  Chữ ký  Chữ ký
  Chữ ký
  
  
  3
  Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
  Phó Hiệu trưởng
  
  
  Chữ ký  Chữ ký
  Chữ ký
  
  
   Trường tiểu học Pú Đao thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu xin thông báo Quý cơ quan biết để phối hợp công tác ./.

  Nơi nhận:
  - Như kính gửi;
  - Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG  
  
   
  Gửi ý kiến

  a