Menu

hôm nay

Trao đổi trực tuyến

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hân hạnh chào đón

  0 khách và 0 thành viên

  Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Hải Nam (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:02' 23-03-2012
  Dung lượng: 46.0 KB
  Số lượt tải: 788
  Số lượt thích: 0 người
  Đơn vị: TH Pú Đao Mẫu số …… -HD
  Bộ phận: ………………….. (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
  Mã đơn vị SDNS: ………… ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

  SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG
  Năm: 2012
  Tên đơn vị, Phòng, Ban (Hoặc người sử dụng): ……………………………….
  Loại công cụ, dụng cụ (hoặc nhóm công cụ, dụng cụ): ………………………………………..

  Ngày tháng ghi sổ
  Ghi tăng TSCĐ và công cụ, dụng cụ
  Ghi giảm TSCĐ và công cụ, dụng cụ
  
  
  Chứng từ
  Tên TSCĐ và công cụ, dụng cụ
  Đơn vị tính
  Số lượng
  Đơn giá
  Thành tiền
  Chứng từ
  Lý do
  Số lượng
  Đơn giá
  Thành tiển
  
  
  Số hiệu
  Ngày tháng
  
  
  
  
  
  Số hiệu
  Ngày tháng
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - Sổ này có: …………… trang, đánh số từ trang 1 đến trang ………
  - Ngày mở sổ: ………………………………………………………
  Ngày … tháng … năm 201…
  Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)


   
  Gửi ý kiến

  a